Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor

1. Prevederi generale
1.1 Viryanna Olga (denumită în continuare Operatorul) face din respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor una dintre cele mai importante condiții pentru realizarea activităților sale. 1.2 Politica Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate primi despre vizitatorii site-ului https://curtismongo.com/. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Legea federală „Cu privire la datele cu caracter personal” nr. 152-FZ.
2. Concepte de bază utilizate în Politică:
2.1 Website - un set de materiale grafice și informaționale, precum și programe informatice și baze de date care asigură disponibilitatea acestora pe Internet la adresa de rețea https://curtismongo.com/;
2.2 Utilizator – orice vizitator al site-ului https://curtismongo.com/;
2.3 Date personale – orice informație referitoare la Utilizatorul site-ului https://curtismongo.com/;
2.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune cu date cu caracter personal efectuată folosind un computer, precum și fără utilizarea acestora;
2.5 Depersonalizarea datelor cu caracter personal - acțiuni care au ca rezultat imposibilitatea, fără utilizarea unor informații suplimentare, de a determina dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal de către un anumit Utilizator sau persoană;
2.6 Diseminarea datelor cu caracter personal - orice acțiuni care au ca rezultat dezvăluirea datelor cu caracter personal către un cerc nedefinit de persoane;
2.7 Furnizarea datelor cu caracter personal - orice acțiuni care au ca rezultat dezvăluirea datelor cu caracter personal unui anumit cerc de persoane;
2.8 Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiuni care au ca rezultat distrugerea irecuperabilă a datelor cu caracter personal de pe un computer sau orice alt suport.
3. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale Utilizatorului:
3.1 Lista datelor cu caracter personal prelucrate de operator: nume, prenume, patronimic, număr de telefon, adresa de e-mail.
3.2. În plus, site-ul colectează și prelucrează date anonime despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) folosind servicii de statistică pe Internet (Yandex Metrika, Google Analytics și altele).
4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
4.1 Datele personale ale utilizatorului - nume, prenume, patronimic, număr de telefon, adresa de e-mail - sunt prelucrate în următoarele scopuri: clarificarea detaliilor, înregistrarea clientului pentru prestarea serviciilor. Operatorul are dreptul de a trimite notificări către Utilizator despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje informative prin trimiterea unei scrisori către Operator la privacy@curtismongo.com
4.2 Datele anonimizate ale utilizatorului colectate folosind serviciile de statistică pe Internet sunt folosite pentru a colecta informații despre acțiunile Utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului si continutul acestuia.
5. Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
5.1 Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă acestea sunt trimise de către Utilizator prin formularele aflate pe site-ul https://curtismongo.com/. Prin trimiterea datelor sale personale către Operator, Utilizatorul își exprimă consimțământul față de această Politică.
5.2 Operatorul prelucrează date anonimizate despre Utilizator dacă Utilizatorul a permis acest lucru în setările browserului (salvarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript este activată).
6. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal
6.1 Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele cu caracter personal al persoanelor neautorizate.
6.2 Datele cu caracter personal ale Utilizatorului nu vor fi niciodată, în niciun caz, transferate către terți, cu excepția cazurilor legate de implementarea legii aplicabile.
6.3. În cazul detectării unor inexactități în datele cu caracter personal, Utilizatorul le poate actualiza prin trimiterea unei notificări către Operator prin e-mail la adresa de email a Operatorului privacy@curtismongo.com, marcată „Actualizarea datelor personale”.
6.3 Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitat. Utilizatorul își poate retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin trimiterea unei notificări către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului privacy@curtismongo.com, marcată „Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.
7. Dispoziții finale
7.1. Utilizatorul poate obține orice clarificări cu privire la aspecte de interes privind prelucrarea datelor sale personale contactând Operatorul prin e-mail privacy@curtismongo.com.
7.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Operator. În cazul unor modificări semnificative, Utilizatorului i se pot trimite informații la adresa de e-mail specificată de acesta.